artykuł nr 81

Uchwała Nr XXXIX/287/2006

w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2006 Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opatowie.
artykuł nr 82

Uchwała Nr XXXIX/286/2006

w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2006 Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Opatowie.
artykuł nr 83

Uchwała Nr XXXIX/285/2006

w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2006 Komisji Zdrowia, Opieki Socjalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Opatowie.
artykuł nr 84

Uchwała Nr XXXIX/284/2006

w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2006 Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Rady Miejskiej w Opatowie.
artykuł nr 85

Uchwała Nr XXXIX/283/2006

w sprawie zatwierdzenia planu pracy na rok 2006 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opatowie.