artykuł nr 86

Uchwała Nr XXXIX/282/2006

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Opatowie na 2006 rok.
artykuł nr 87

Uchwała Nr XL/300/2006

zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych stanowiących własność Gminy Opatów oraz określenia kryteriów sprzedaży tych lokali.
artykuł nr 88

Uchwała Nr XL/299/2006

w sprawie nabycia udziału ½ części nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1246/2 położonej w Opatowie.
artykuł nr 89

UCHWAŁA Nr XL/298/2006

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Opatów.
artykuł nr 90

Uchwała Nr XL/297/2006

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Opatów