artykuł nr 11

UCHWAŁA NR XLVII/346/2006

w sprawie wystąpienia z wniosekiem o zmianę nazwy miejscowości Okalina na Okalina-Wieś.
artykuł nr 12

UCHWAŁA NR XLVII/345/2006

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2006 rok.
artykuł nr 13

UCHWAŁA NR XLVI/344/2006

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta i Gminy Opatów na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej w Opatowie.
artykuł nr 14

UCHWAŁA NR XLVI/343/2006

w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania.
artykuł nr 15

UCHWAŁA NR XLVI/339/2006

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie.