artykuł nr 21

UCHWAŁA NR XLIV/325/2006

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2006 rok.
artykuł nr 22

UCHWAŁA NR XLIII/321/2006

w sprawie wystąpienia ze spółki akcyjnej - Sandomierski Ogrodniczy Rynek hurtowy z siedzibą w Sandomierzu
artykuł nr 23

UCHWAŁA NR XLIII/318/2006

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2006 rok
artykuł nr 24

UCHWAŁA NR XLI/304/2006

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2006 rok
artykuł nr 25

UCHWAŁA NR XXXIX/290/2006

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2006 rok