artykuł nr 26

UCHWAŁA NR XXXIX/289/2006

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2006 rok
artykuł nr 27

UCHWAŁA NR IV/20/2006

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2007 roku.
artykuł nr 28

Uchwała Nr III/11/2006

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opatowie.
artykuł nr 29

Uchwała Nr II/8/2006

w sprawie powołania Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządu Mieszkańców Rady Miejskiej w Opatowie.
artykuł nr 30

Uchwała Nr II/7/2006

w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opatowie.