artykuł nr 31

Uchwała Nr II/6/2006

w sprawie powołania Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Opatowie.
artykuł nr 32

Uchwała Nr II/5/2006

w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Opatowie.
artykuł nr 33

Uchwała Nr II/4/2006

w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Rady Miejskiej w Opatowie.
artykuł nr 34

Uchwała Nr II/3/2006

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opatowie.
artykuł nr 35

Uchwała Nr I/2/2006

w sprawie wyboru dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Opatowie.