artykuł nr 36

Uchwała Nr I/1/2006

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opatowie.
artykuł nr 37

UCHWAŁA NR III/16/2006

w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości.
artykuł nr 38

UCHWAŁA NR III/15/2006

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
artykuł nr 39

UCHWAŁA NRIII/14/2006

w sprawie ustalenia wysokości stawek, terminu płatności, sposobu poboru podatku od posiadania psów i wynagrodzenia za jego pobór
artykuł nr 40

UCHWAŁA NR III/13/2006

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na rok podatkowy 2007 na obszarze Gminy Opatów.