artykuł nr 41

Uchwała Nr XLVII/348/2006

w sprawie przyjęcia Statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki
artykuł nr 42

Uchwała Nr XLVI/342/2006

w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi 1457/2 położonej w Opatowie.
artykuł nr 43

Uchwała Nr XLVI/341/2006

w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi 534/2, 470/5, 470/6 położonej w Karwowie.
artykuł nr 44

Uchwała Nr XLVI/340/2006

w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 468/2 położonej w Karwowie.
artykuł nr 45

Uchwała Nr XLI/303/2006

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opatowie za rok 2005.