artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 18b/2006

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz określenia zakresu jej działania
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 18a/2006

w sprawie umorzenia zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego
artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 18/2006

w sprawie umorzenia zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego
artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 17/2006

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2006 rok.
artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 16/2006

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2006 rok.