artykuł nr 6

Zarządzenie Nr 15/2006

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2006 rok.
artykuł nr 7

Zarządzenie Nr 6/2006

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2006 rok.
artykuł nr 8

Zarządzenie Nr 5/2006

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2006 rok.
artykuł nr 9

Zarządzenie Nr 4/2006

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2006 rok.
artykuł nr 10

Zarządzenie Nr 391/2006

w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego w celu opracowania i wdrożenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 r.