artykuł nr 51

Zarządzenie Nr 333/06

w sprawie zakończenia sezonu grzewczego 2005/2006
artykuł nr 52

Zarządzenie Nr 335/2006

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2006 zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym /wypoczynek i zajęcia sportowo-rekreacyjne w okresie wakacji letnich 2006/
artykuł nr 53

Zarządzenie Nr 315/2006

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert oraz powołania Komisji konkursowej do wyłonienia oferty z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego.
artykuł nr 54

Zarządzenie Nr 363/2006

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Brzeziu.
artykuł nr 55

Zarządzenie Nr 351/2006

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2006 rok.