artykuł nr 56

ZARZĄDZENIE Nr 350/2006

w sprawie wskazania osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Opatowie.
artykuł nr 57

Zarządzenie Nr 346/2006

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2006 rok.
artykuł nr 58

Zarządzenie Nr 344/2006

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2006 rok.
artykuł nr 59

Zarządzenie Nr 343/2006

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2006 rok.
artykuł nr 60

Zarządzenie Nr 342/2006

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2006 rok.