artykuł nr 61

Zarządzenie Nr 322/ 2006

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2006 rok.
artykuł nr 62

Zarządzenie Nr 321/2006

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2006 rok.
artykuł nr 63

Zarządzenie Nr 318/2006

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2006 rok.
artykuł nr 64

Zarządzenie Nr 362/2006

w sprawie powołania Pani Anny Kłonicy na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzeziu.
artykuł nr 65

Zarządzenie Nr 324/2006

w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w mieście i gminie Opatów