artykuł nr 71

Zarządzenie Nr 345/2006

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w Opatowie przy ul. Słowackiego i Nowopolnej.
artykuł nr 72

Zarządzenie Nr 340/2006

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w Opatowie przy ul. Plac Obrońców Pokoju.
artykuł nr 73

Zarządzenie Nr 339/2006

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w Opatowie przy ul. Wąskiej.
artykuł nr 74

Zarządzenie Nr 338/2006

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w Opatowie przy ul. Wąskiej.
artykuł nr 75

Zarządzenie Nr 337/2006

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w Opatowie przy ul. Plac Obrońców Pokoju.