artykuł nr 86

ZARZĄDZENIE Nr 354/2006

w sprawie powołania Komisji Przetargowej d/s zbycia nieruchomosci
artykuł nr 87

Zarządzenie Nr 347/2006

w sprawie określenia stanowisk, z którymi łaczy sie dostep do informacji niejawnych.
artykuł nr 88

ZARZĄDZENIE Nr 330/2006

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia oznaczonej numerami ewidencyjnymi 1708/1 i 1708/2 położonej w Opatowie przy ul. Widok
artykuł nr 89

ZARZĄDZENIE Nr 329/2006

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia oznaczonej numerami ewidencyjnymi 199 i 200 położonej w Opatowie przy ul. Widok
artykuł nr 90

ZARZĄDZENIE Nr 328/2006

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia oznaczonej numerami ewidencyjnymi 219/1 i 219/2 położonej w Opatowie przy ul. Widok