artykuł nr 91

ZARZĄDZENIE Nr 327/2006

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia oznaczonej numerami ewidencyjnymi 221/1 i 221/2 położonej w Opatowie przy ul. Widok
artykuł nr 92

ZARZĄDZENIE Nr 326/2005

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia oznaczonej numerami ewidencyjnymi 220/1 i 220/2 położonej w Opatowie przy ul. Widok
artykuł nr 93

Zarządzenie Nr 331/2006

w sprawie utworzenia funduszu nagród na rok 2006
artykuł nr 94

ZARZĄDZENIE Nr 313/2006

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. 1 Maja.
artykuł nr 95

ZARZĄDZENIE Nr 310/2006

w sprawie wykazu nieruchomosci przeznaczonej do zbycia położonej w Brzeziu.