artykuł nr 96

Zarządzenie Nr 319/06

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli zewnętrznej w Przedszkolu Publicznym w Opatowie.
artykuł nr 97

Zarzadzenie Nr 312/2006

w sprawie wprowadzenia zasad premiowania pracowników obsługi Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.
artykuł nr 98

Zarządzenie Nr 311/2006

w sprawie układu wykonawczego budżetu na 2006 rok.
artykuł nr 99

Zarządzenie Nr 317/2006

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizacje w roku 2006 zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym
artykuł nr 100

ZARZĄDZENIE Nr 316/2006

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2006 zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.