artykuł nr 11

Zarządzenie Nr 385/2006

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej ds. awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
artykuł nr 12

Zarządzenie Nr 377/2006

W sprawie powołania komisji do odbioru i przekazania do użytku inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Opatowie w ulicach: Legionów .....
artykuł nr 13

Zarządzenie Nr 376/2006

w sprawie powołania komisji odbioru przebudowanych pomieszczeń budynku nr 7/9 przy ul. Sienkiewicza w Opatowie
artykuł nr 14

Zarządzenie Nr 374/2006

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Okalina - Wieś
artykuł nr 15

Zarządzenie Nr 368/2006

w sprawie Instrukcji określającej zasady organizacji i działania archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie