artykuł nr 16

Zarządzenie Nr 366/2006

zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.
artykuł nr 17

Zarządzenie Nr 353/2006

w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na terenie Gminy Opatów.
artykuł nr 18

Zarządzenie Nr 382/2006

w sprawie projektu budżetu Gminy Opatów na 2007 rok

Zarządzenie Nr 382/2006

artykuł nr 19

Zarządzenie Nr 387/2006

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2006 rok.
artykuł nr 20

Zarządzenie Nr 388/2006

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2006 rok.