artykuł nr 21

Zarządzenie Nr 364/2006

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2006 rok.
artykuł nr 22

Zarządzenie Nr 365/2006

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2006 rok.
artykuł nr 23

Zarządzenie Nr 381/2006

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2006 rok.
artykuł nr 24

Zarządzenie Nr 378/2006

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2006 rok.
artykuł nr 25

Zarządzenie Nr 373/2006

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2006 rok.