artykuł nr 26

Zarządzenie Nr 372/2006

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2006 rok.
artykuł nr 27

Zarządzenie Nr 380 / 2006

w sprawie wprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie
artykuł nr 28

ZARZĄDZENIE Nr 13 / 2006

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. Słowackiego.
artykuł nr 29

ZARZĄDZENIE Nr 12 / 2006

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. 1 Maja.
artykuł nr 30

ZARZĄDZENIE Nr 11 / 2006

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. 1 Maja.