artykuł nr 36

Zarządzenie Nr 3/2006

w sprawie upoważnienia Pana Adama Mazurka Z-cy Burmistrza Miasta i Gminy Opatów do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Opatów.
artykuł nr 37

ZARZĄDZENIE Nr 2/2006

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. Plac Obrońców Pokoju.
artykuł nr 38

ZARZĄDZENIE Nr 390/2006

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. Kolegiackiej.
artykuł nr 39

Zarządzenie Nr 389/2006

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy Opatów.
artykuł nr 40

Zarządzenie Nr 1/2006

w sprawie określenia liczby i powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy w Opatowie.