artykuł nr 41

Zarządzenie Nr 384/2006

w sprawie określenia stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne oraz stawek czynszu za lokale socjalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Opatów.
artykuł nr 42

Zarządzenie Nr 375/2006

w sprawie rozpoczęcia sezonu grzewczego 2006/2007
artykuł nr 43

Zarządzenie Nr 371/2006

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. Szydłowieckiego.
artykuł nr 44

Zarządzenie Nr 370/2006

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. 1 Maja.
artykuł nr 45

Zarządzenie Nr 369/2006

w sprawie rokowań na zbycie nieruchomości położonej w Brzeziu.