artykuł nr 46

Zarządzenie Nr 383/2006

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2007 zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym /wypoczynek i zajęcia sportowo-rekreacyjne w okresie ferii zimowych 2007.
artykuł nr 47

Zarządzenie Nr 392/2006

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Opatów za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną.
artykuł nr 48

Zarządzenie Nr 379/2006

w sprawie przeznaczenia środków finansowych z budżetu Gminy Opatów na utrzymanie dróg-ulic gminnych w sezonie zimowym 2006/2007 na terenie miasta Opatowa.
artykuł nr 49

ZARZĄDZENIE Nr 367 / 2006

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w Opatowie przy ul. Lipowskiej.
artykuł nr 50

Zarządzenie Nr 348/06

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży materiałów budowlanych , pochodzących z rozbiórki chodników na terenie miasta Opatowa