artykuł nr 1

Uchwała Nr XIV/107/2003

w sprawie wybory ławników do Sądu Rejonowego w Opatowie, Sądu Okręgowego w Kielcach, Sądu Rejonowego - Sądu Pracy w Staszowie na kadencję 2004 - 2007 roku.
artykuł nr 2

Uchwała Nr XIV/106/2003

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego i za warunki pracy oraz niekrórych innych składników wynagradzania,
artykuł nr 3

Uchwała Nr XIV/105/2003

zmieniająca uchwałę w sprawie procedury uchwalenia budżetu Gminy.
artykuł nr 4

Uchwała Nr XIV/104/2003

w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy dotacji, spsobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku.
artykuł nr 5

Uchwała Nr XIV/103/2003

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2003 rok.