artykuł nr 56

Uchwała Nr VI/51/2003

w sprawie ustalenia wartości jednego punktu i najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników oświaty nie będących nauczycielami w jednostkach organizacyjnych Gminy Opatów działających w zakresie oświaty.
artykuł nr 57

Uchwała Nr VI/50/2003

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza.
artykuł nr 58

Uchwała Nr VI/49/2003

w sprawie diet oraz kosztów podróży dla Przewodniczacego Rady i Radnych Rady Miejskiej w Opatowie.
artykuł nr 59

Uchwała Nr VI/48/2003

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2003 rok.
artykuł nr 60

Uchwała Nr V/47/2003

w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie.