artykuł nr 11

Uchwała Nr XII/96/2003

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2003 rok.
artykuł nr 12

Uchwała Nr XII/95/2003

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2003 rok.
artykuł nr 13

Uchwała Nr XII/94/2003

w sprawie udzielenia upoważnienia do załatwiania spraw w zakresie dodatków mieszkaniowych.
artykuł nr 14

Uchwała Nr XII/93/2003

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie
artykuł nr 15

Uchwała Nr XII/92/2003

w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników.