artykuł nr 1

Uchwała Nr XXVIII/197/2004

w sprawie powołania Pana Huberta Dziadczykowskiego na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Opatowie.
artykuł nr 2

Uchwała Nr XXVIII/196/2004

w sprawie odwołania Pani Haliny Arczewskiej ze stanowiska Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Opatowie.
artykuł nr 3

Uchwała Nr XXVIII/195/2004

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2004 rok.
artykuł nr 4

Uchwała Nr XXVII/191/2004

zmieniająca Uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Opatów.
artykuł nr 5

Uchwała Nr XXVII/190/2004

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.