artykuł nr 51

Uchwała Nr XVIII/133/2004

w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia granic i numerów obwodów oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku i SPZZOZ-Szpitalu Powiatowym w Opatowie.
artykuł nr 52

Uchwała Nr XVIII/132/2004

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2004 rok
artykuł nr 53

Uchwała Nr XVIII/131/2004

w sprawie ustalenia wysokości wskaźników procentowych służących do obliczania dodatków mieszkaniowych.
artykuł nr 54

Uchwała Nr XVII/130/2004

w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach i utworzenia Szkoły Filialnej w Strzyżowicach.
artykuł nr 55

Uchwała Nr XVII/126/2004

w sprawie wyboru banku obsługującego budżet Gminy Opatów.