artykuł nr 61

Uchwała Nr XVII/119/2004

w sprawie zatwierdzenia planu pracy na rok 2004 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opatowie.
artykuł nr 62

Uchwała Nr XVII/118/2004

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Opatowie na 2004 rok.
artykuł nr 63

Uchwała Nr XVII/117/2004

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2004 rok.
artykuł nr 64

Uchwała Nr XXVII/194/2004

w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki
artykuł nr 65

Uchwała Nr XXVII/193/2004

z mieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych stanowiących własność Gminy Opatów oraz określenie kryteriów sprzedaży tych lokali.