artykuł nr 16

Uchwała Nr XXIV/176/2004

w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
artykuł nr 17

Uchwała Nr XXIV/175/2004

w sprawie ustalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie
artykuł nr 18

Uchwała Nr XXIV/174/2004

uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania spraw indywidualnych z zakresu pomocy społecznej.
artykuł nr 19

Uchwała Nr XXIV/173/2004

uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia do załatwiania spraw w zakresie dodatków mieszkaniowych.
artykuł nr 20

Uchwała Nr XXIV/172/2004

uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania spraw indywidualnych z zakresu przyznawania i odmowy przyznawania zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych