artykuł nr 21

Uchwała Nr XXIV/171/2004

Zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia aneksu Nr 1 do umowy Nr 222/03/218 z dnia 28 października 2003 roku na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. "Hala sportowa z zapleczem i łącznikiem w Opatowie".
artykuł nr 22

Uchwała Nr XXIV/170/2004

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2004 rok
artykuł nr 23

Uchwała Nr XXIV/169/2004

w sprawie nadania nazwy placowi publicznemu w Opatowie
artykuł nr 24

Uchwała Nr XXIII/168/2004

w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej.
artykuł nr 25

Uchwała Nr XXIII/167/2004

w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego.