artykuł nr 46

Uchwała Nr XIX/143/2004

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opatowie za rok 2003
artykuł nr 47

Uchwała Nr XIX/142/2004

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Opatów za rok 2003 i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów.
artykuł nr 48

Uchwała Nr XVIII/136/2004

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Opatów "Kobylany - Strzyżowice - część terenu górniczego 'Wymysłów I' "
artykuł nr 49

Uchwała Nr XVIII/135/2004

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Opatowa "ul. Sienkiewicza - Opatówka".
artykuł nr 50

Uchwała Nr XVIII/134/2004

w sprawie odwołania Haliny Śpiewak ze stanowiska Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Opatowie