artykuł nr 6

Uchwała Nr XX/132/2007

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. 1 Maja.
artykuł nr 7

Uchwała Nr XX/131/2007

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. Jagiełły.
artykuł nr 8

Uchwała Nr XX/130/2007

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. Kościuszki.
artykuł nr 9

Uchwała Nr XX/129/2007

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. Kościuszki.
artykuł nr 10

Uchwała Nr XX/128/2007

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. Wąskiej.