artykuł nr 51

Uchwała Nr XVII/87/2007

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2007 rok
artykuł nr 52

Uchwała Nr XVI/86/2007

w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku oraz Szpitalu Powiatowym w Opatowie w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej.
artykuł nr 53

Uchwała Nr XV/85/2007

w sprawie przenaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. Armii Krajowej.
artykuł nr 54

Uchwała Nr XV/84/2007

w sprawie przenaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. Armii Krajowej.
artykuł nr 55

Uchwała Nr XV/83/2007

w sprawie przenaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. Armii Krajowej.