artykuł nr 61

Uchwała Nr XIV/77/2007

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1343/1 położonej w Opatowie przy ul. 16 Stycznia.
artykuł nr 62

Uchwała Nr XIV/76/2007

w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej położonej w Strzyżowicach.
artykuł nr 63

Uchwała Nr XIV/75/2007

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Opatów do Lokalnej Grupy Działania - powiatu opatowskiego.
artykuł nr 64

Uchwała Nr XIV/74/2007

w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników.
artykuł nr 65

Uchwała Nr XIV/73/2007

w sprawie powołania Pani Edyty Borek - Gajek na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Opatowie