artykuł nr 66

Uchwała Nr XIV/72/2007

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2007 rok.
artykuł nr 67

Uchwała Nr XIV/71/2007

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2007 rok.
artykuł nr 68

Uchwała Nr XIV/70/2007

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2007 rok.
artykuł nr 69

Uchwała Nr XIV/69/2007

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2007 rok.
artykuł nr 70

Uchwała Nr XIII/68/2007

w sprawie powołania Skarbnika Gminy Opatów