artykuł nr 11

Uchwała Nr XX/127/2007

w sprawie określenia "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opatów w latach 2008 - 2012"
artykuł nr 12

Uchwała Nr XX/126/2007

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2008 roku.
artykuł nr 13

Uchwała Nr XX/125/2007

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Opatów na lata 2008-2010
artykuł nr 14

Uchwała Nr XX/124/2007

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2007 rok
artykuł nr 15

Uchwała Nr XX/123/2007

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2007 rok.