artykuł nr 16

Uchwała Nr XX/122/2007

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2007 rok.
artykuł nr 17

Uchwała Nr XX/121/2007

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2007 rok.
artykuł nr 18

Uchwała Nr XX/120/2007

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2008 rok
artykuł nr 19

Uchwała Nr XIX/119/2007

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych
artykuł nr 20

Uchwała Nr XVIII/118/2007

w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opatowie oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opatowie