artykuł nr 21

Uchwała Nr XVIII/117/2007

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opatowie
artykuł nr 22

Uchwała Nr XVIII/116/2007

w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Promocji Zdrowia dla mieszkańców Miasta i Gminy Opatów na lata 2008-2009.
artykuł nr 23

Uchwała Nr XVIII/115/2007

w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Opatów na 2008 rok".
artykuł nr 24

Uchwała Nr XVIII/114/2007

w sprawie opłat za korzystanie ze świadczeń w Przedszkolu Publicznym w Opatowie prowadzonym przez Gminę Opatów.
artykuł nr 25

Uchwała Nr XVIII/113/2007

w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008 rok