artykuł nr 26

Uchwała Nr XVIII/112/2007

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2008 na obszarze Gminy Opatów.
artykuł nr 27

Uchwała Nr XVIII/111/2007

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
artykuł nr 28

Uchwała Nr XVIII/110/2007

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
artykuł nr 29

Uchwała Nr XVIII/109/2007

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
artykuł nr 30

Uchwała Nr XVIII/108/2007

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2007 rok