artykuł nr 31

Uchwała Nr XVIII/107/2007

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2007 rok
artykuł nr 32

Uchwała Nr XVIII/106/2007

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2007 rok
artykuł nr 33

Uchwała Nr XVIII/105/2007

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2007 rok
artykuł nr 34

Uchwała Nr XVIII/104/2007

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2007 rok
artykuł nr 35

Uchwała Nr XVII/103/2007

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Opatowie na kadencję 2008 - 2011 roku.