artykuł nr 41

Uchwała Nr XVII/97/2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej garażem, oznaczonej numerem ewidencyjnym 804/136 stanowiącej własność Gminy Opatów.
artykuł nr 42

Uchwała Nr XVII/96/2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej garażem, oznaczonej numerem ewidencyjnym 804/135 stanowiącej własność Gminy Opatów.
artykuł nr 43

Uchwała Nr XVII/95/2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej garażem, oznaczonej numerem ewidencyjnym 804/134 stanowiącej własność Gminy Opatów.
artykuł nr 44

Uchwała Nr XVII/94/2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej garażem, oznaczonej numerem ewidencyjnym 804/133 stanowiącej własność Gminy Opatów.
artykuł nr 45

Uchwała Nr XVII/93/2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej garażem, oznaczonej numerem ewidencyjnym 804/132 stanowiącej własność Gminy Opatów.