artykuł nr 46

Uchwała Nr XVII/92/2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej garażem, oznaczonej numerem ewidencyjnym 804/131 stanowiącej własność Gminy Opatów.
artykuł nr 47

Uchwała Nr XVII/91/2007

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej garażem, oznaczonej numerem ewidencyjnym 804/130 stanowiącej własność Gminy Opatów.
artykuł nr 48

Uchwała Nr XVII/90/2007

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2007 rok
artykuł nr 49

Uchwała Nr XVII/89/2007

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2007 rok
artykuł nr 50

Uchwała Nr XVII/88/2007

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2007 rok