artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 160/2007

w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości zabudowanej, położonej w Opatowie przy ul. Kolegiackiej.
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 159/2007

w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości zabudowanej, położonej w Lipowej gm. Opatów
artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 158/2007

w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości zabudowanej, położonej w Opatowie przy ul. Sempołowskiej.
artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 157/2007

w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości zabudowanej, położonej w Opatowie przy ul. Kopernika.
artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 138/2007

w sprawie instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat w Gminie Opatów