artykuł nr 1

Informacja

obrazek
artykuł nr 2

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 28...

INFORMACJA Rada Miejska w Opatowie informuje mieszkańców Miasta i Gminy Opatów, że w dniu 28 grudnia 2007 roku (tj. piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Porządek obrad sesji pr
artykuł nr 3

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 30...

INFORMACJA Rada Miejska w Opatowie informuje mieszkańców Miasta i Gminy Opatów, że w dniu 30 listopada 2007r. (tj. piątek) o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy odbędzie się sesja Rady Miejskiej.
artykuł nr 4

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 26...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz § 18 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie
artykuł nr 5

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 05 września 2007 roku

INFORMACJA

Rada Miejska w Opatowie informuje mieszkańców miasta i gminy Opatów, że w dniu 5 września  2007r. (tj. środa) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy odbędzie się sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad sesji przewiduje m.in. :

1. Informację z wykonania budżetu Gminy Opatów za I półrocze 2007 roku.
2. Stan przygotowania placówek oświatowych w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2007/2008.
3. Podjęcie uchwał problemowych.

  Przewodniczący
    Rady Miejskiej w Opatowie