artykuł nr 1

Podatki i opłaty

Uchwała Nr XVIII/109/2007 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XVIII/110/2007 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XVIII/111/2007 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych i zwolnień w tym podatku.

Uchwała Nr XVIII/112/2007 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego na rok podatkowy 2008 na obszarze Gminy Opatów.

Uchwała Nr XVIII/113/2007 w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008 rok