artykuł nr 1

Postanowienie Starosty Opatowskiego

Dotyczące wyrażenia opinii o braku konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ...
artykuł nr 2

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 22...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz § 18 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 r
artykuł nr 3

I N F O R M A C J A

I N F O R M A C J A Burmistrza Miasta i Gminy Opatów Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 , poz.2603 z późn. zm. ) Burmistrz Miasta i Gminy Opatów i n f o r
artykuł nr 4

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 26...

Rada Miejska w Opatowie informuje mieszkańców Miasta i Gminy Opatów, że w dniu 26 listopada 2008 roku (tj. środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Porządek obrad sesji przewiduje
artykuł nr 5

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Opatów

I N F O R M A C J A Burmistrza Miasta i Gminy Opatów Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 , poz.2603 z późn. zm. ) Burmistrz Miasta i Gminy Opatów i n f o r m u