artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 288/2008

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2008 rok.
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 287/2008

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2008 rok.
artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 286/2008

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2008 rok.
artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 285/2008

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2008 rok.
artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 284/2008

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2008 rok.