artykuł nr 56

Zarządzenie Nr 233/2008

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2008 rok.
artykuł nr 57

Zarządzenie Nr 232/2008

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2008 rok.
artykuł nr 58

Zarządzenie Nr 231/2008

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2008 rok.
artykuł nr 59

Zarządzenie Nr 230/2008

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Opatowie przy ul. Plac Obrońców Pokoju.
artykuł nr 60

Zarządzenie Nr 229/2008

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2008 rok.